Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Iako je većina oduševljena, posebno deca kojoj nove zebre liče na dugu, neke je podsetila na dugu kao simbol LGBT populacije, nepopularan u tradicionalnim katoličkim krugovima u Poljskoj, i policiji...