Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Ang tunay na bautismo bang nakasulat sa Biblia ay ginagawa sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus, at hindi sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo?