Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Ipinagpaalam muna niya sa kumpanya niya at sinabi niya na pinsan niya si Dano .